UKB Home Katalóg UKB Generálny katalóg Lístkový katalóg periodík Predmetový katalóg do r.1952 Predmetový katalóg 1953-62 Emlerov katalóg
UKB
A   B   C,Č   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S,Š   T   U   V   W   X,Y   Z,Ž   a-algol   algor-ang   angličtina   angličtina-apr   ara-arm   arm-auto   auto-azt  

armáda hitlerovská   armáda ndr   armáda poľská   armáda socialistická   armáda usa   armáda zssr   armatúry   arménčina   arménsko   asr   astrofyzika   astrológia   astronómia   astronómia dejiny   astronómia filozofia   astronómia geodetická   astronómia slovníky   astronómia vývoj   astry   ateisti   ateizmus   ateizmus antický   ateizmus dejiny   ateizmus metódy výchovy k at   ateizmus vedecko technická rev   ateliéry   atény   aterogenéza   atlas   atletika   atletika ľahká   atletika ľahká čssr   atletika ľahká pravidlá   atletika ľahká technika   atletika ľahká viacboje   atletika ľahká základy   atmosféra   atmosféra banská   atmosféra dynamika   atmosféra chémia   atmosféra planéty   atmosféra radiácia   atmosféra sondovanie tepel a umel družíc   atmosféra teórie   atomistika   atómy   atómy a molekuly   atómy filozofia   atómy slovníky odborné   atómy štruktúra   atómy vlastnosti fyzikálne   austrália   austrália geológia   austrália umenie prehistorické   autá   automapy   automatika   automatika digitálna   automatika ističe   automatika usmerňovanie   automatizácia   automatizácia a mechanizácia   automatizácia cementárne   automatizácia členy korekčné elektr   automatizácia hodnoty magnetické   automatizácia mechanizácia   automatizácia páska dierkovaná   automatizácia pohonov   automatizácia relé   automatizácia schémy   automatizácia školy   automatizácia údajov   automatizácia základy   automatizácia železnice   automaty   automaty baliace   automobil  

                                                dopredu  +1  +2  +5  +10  +20  +50  000001.JPG               OBJEDNÁVKA VÝPOŽIČKY ALEBO e-KNIHY
page
Údaje o knihe
(na lístku vpravo hore, napr. 22 B 34567)
Údaje o čitateľovi

(číslo preukazu UKB)

Objednávka
VÝPOŽIČKA EoD  


Informácia:
Publikáciu možno objednať aj ako e-Knihu prostredníctvom služby EoD: eBook on Demand - e-Kniha na objednávku. Služba Eod logo (eBook on Demand) vyhotoví elektronickú kópiu publikácie a umožňuje aj prevod textu dokumentu do plného textu (OCR). Služba sa zameriava len na publikácie, na ktoré sa už nevzťahuje ochrana v zmysle autorského zákona (publikácia vydaná do r. 1952, pričom copyright sa uplatňuje na všetkých pôvodcov diela, t.j. autora, ilustrátora, prekladateľa a pod.). Za túto službu sa platí podľa medzinárodne platného cenníka (cca EUR 15+). Zvolením možnosti "eod" v sekcii Objednávka vytvoríte objednávku tejto sluzby, do e-mailovej schránky Vám bude doručený potvrdzovací e-mail. Publikácie vydané do roku 1953 možno študovať iba prezenčne.