UKB Home Katalóg UKB Generálny katalóg Lístkový katalóg periodík Predmetový katalóg do r.1952 Predmetový katalóg 1953-62 Emlerov katalóg
UKB
A   B   C,Č   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S,Š   T   U   V   W   X,Y   Z,Ž   chab-chémia   chémia-chyb  

chabařovice   chápanie   chaty   chémia   chémia analytická   chémia analytická dejiny   chémia analytická kvalitatívna   chémia analytická meniče iontov   chémia analytická polyméry   chémia analytická základy   chémia anorganická   chémia anorganická experimentálna   chémia anorganická metódy fyzikálne   chémia anorganická tabuľky   chémia anorganická základy   chémia anorganická základy pre biológov   chémia anorganická základy učebné texty vysokoškolské   chémia anorganická základy učebnice   chémia bioanorganická   chémia ceny nobelove   chémia dejiny   chémia experimentálna   chémia farmaceutická   chémia filozofia   chémia fyzikálna   chémia fyzikálna anorganická   chémia fyzikálna metódy   chémia fyzikálna učebné texty vysokoškolské   chémia fyzikálna základy   chémia fyzikálna základy pokrokové   chémia fyzikálna základy učebné texty vysokoškolské   chémia fyzikálna základy učebnice   chémia inžinierska   chémia klinická   chémia lekárska   chémia lekárska pokroky   chémia lekárska učebné texty vysokoškolské   chémia makromolekulárna   chémia organická   chémia palivá a mazadlá   chémia slovníky   chémia základy   chémia základy fyzikálne   chémia základy preklady   chémia základy repetitória   chémia základy učebné texty vysokoškolské   chémia základy učebnice prípravné   chémia základy výklady populárne  

                                                dopredu  +1  +2  +5  +10  +20  +50  000001.JPG               OBJEDNÁVKA VÝPOŽIČKY ALEBO e-KNIHY
page
Údaje o knihe
(na lístku vpravo hore, napr. 22 B 34567)
Údaje o čitateľovi

(číslo preukazu UKB)

Objednávka
VÝPOŽIČKA EoD  


Informácia:
Publikáciu možno objednať aj ako e-Knihu prostredníctvom služby EoD: eBook on Demand - e-Kniha na objednávku. Služba Eod logo (eBook on Demand) vyhotoví elektronickú kópiu publikácie a umožňuje aj prevod textu dokumentu do plného textu (OCR). Služba sa zameriava len na publikácie, na ktoré sa už nevzťahuje ochrana v zmysle autorského zákona (publikácia vydaná do r. 1952, pričom copyright sa uplatňuje na všetkých pôvodcov diela, t.j. autora, ilustrátora, prekladateľa a pod.). Za túto službu sa platí podľa medzinárodne platného cenníka (cca EUR 15+). Zvolením možnosti "eod" v sekcii Objednávka vytvoríte objednávku tejto sluzby, do e-mailovej schránky Vám bude doručený potvrdzovací e-mail. Publikácie vydané do roku 1953 možno študovať iba prezenčne.