UKB Home Katalóg UKB Generálny katalóg Lístkový katalóg periodík Predmetový katalóg do r.1952 Predmetový katalóg 1953-62 Emlerov katalóg
UKB
A   B   C,Č   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S,Š   T   U   V   W   X,Y   Z,Ž   gab-geo   geom-gyn  

g   gagauzovia bulharskí   galatzi   galéria   gama   gdansk   genetika   genetika bakteriálna   genetika lekárska   genetika lekárstvo klinické   genetika rastliny   genetika základy   genetika základy biometrické   gény   geobiocenológia   geodézia   geodézia a kartografia   geodézia cvičenia   geodézia fyzikálna   geodézia slovníky   geodézia základy   geofyzika   geofyzika metódy   geofyzika základy   geografia   geografia ekonomická   geochémia   geochémia a mineralógia   geochémia biosféra   geochémia metódy a technika   geochémia tabuľky   geochémia základy   geológia   geológia a mineralógia   geológia bibliografie   geológia čeština   geológia historická   geológia karlova univerzita   geológia lesnícka   geológia počítače   geológia slovensko   geológia učebné texty vysokoškolské   geológia základy  

                                                dopredu  +1  +2  +5  +10  +20  +50  000001.JPG               OBJEDNÁVKA VÝPOŽIČKY ALEBO e-KNIHY
page
Údaje o knihe
(na lístku vpravo hore, napr. 22 B 34567)
Údaje o čitateľovi

(číslo preukazu UKB)


Objednávka
VÝPOŽIČKA EoD  


Upozornenie:
Publikáciu možno objednať aj ako e-Knihu. Služba dozadu (eBook on Demand) poskytuje aj OCR prevod dokumentu do plného textu. Digitalizujú sa len publikácie voľné v zmysle autorského zákona (vydané do r. 1936). Za túto službu sa platí podľa medzinárodne platného cenníka (cca. EUR 15+). Publikácie vydané do roku 1953 možno študovať iba prezenčne.