UKB Home Katalóg UKB Generálny katalóg Lístkový katalóg periodík Predmetový katalóg do r.1952 Predmetový katalóg 1953-62 Emlerov katalóg
UKB
A   B   C,Č   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S,Š   T   U   V   W   X,Y   Z,Ž   gab-geo   geom-gyn  

g   gagauzovia bulharskí   galatzi   galéria   gama   gdansk   genetika   genetika bakteriálna   genetika lekárska   genetika lekárstvo klinické   genetika rastliny   genetika základy   genetika základy biometrické   gény   geobiocenológia   geodézia   geodézia a kartografia   geodézia cvičenia   geodézia fyzikálna   geodézia slovníky   geodézia základy   geofyzika   geofyzika metódy   geofyzika základy   geografia   geografia ekonomická   geochémia   geochémia a mineralógia   geochémia biosféra   geochémia metódy a technika   geochémia tabuľky   geochémia základy   geológia   geológia a mineralógia   geológia bibliografie   geológia čeština   geológia historická   geológia karlova univerzita   geológia lesnícka   geológia počítače   geológia slovensko   geológia učebné texty vysokoškolské   geológia základy  

                                                dopredu  +1  +2  +5  +10  +20  +50  000001.JPG               OBJEDNÁVKA VÝPOŽIČKY ALEBO e-KNIHY
page
Údaje o knihe
(na lístku vpravo hore, napr. 22 B 34567)
Údaje o čitateľovi

(číslo preukazu UKB)

Objednávka
VÝPOŽIČKA EoD  


Informácia:
Publikáciu možno objednať aj ako e-Knihu prostredníctvom služby EoD: eBook on Demand - e-Kniha na objednávku. Služba Eod logo (eBook on Demand) vyhotoví elektronickú kópiu publikácie a umožňuje aj prevod textu dokumentu do plného textu (OCR). Služba sa zameriava len na publikácie, na ktoré sa už nevzťahuje ochrana v zmysle autorského zákona (publikácia vydaná do r. 1952, pričom copyright sa uplatňuje na všetkých pôvodcov diela, t.j. autora, ilustrátora, prekladateľa a pod.). Za túto službu sa platí podľa medzinárodne platného cenníka (cca EUR 15+). Zvolením možnosti "eod" v sekcii Objednávka vytvoríte objednávku tejto sluzby, do e-mailovej schránky Vám bude doručený potvrdzovací e-mail. Publikácie vydané do roku 1953 možno študovať iba prezenčne.