UKB Home Katalóg UKB Generálny katalóg Lístkový katalóg periodík Predmetový katalóg do r.1952 Predmetový katalóg 1953-62 Emlerov katalóg
UKB
A   B   C,Č   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S,Š   T   U   V   W   X,Y   Z,Ž   m-malé   mali-manž   manž-mat   mate-meg   mech-mes   mest-mikr   mikr-mol   mon-mzd  

m   macedónčina   macedónčina jazyk literárny   macedónsko   macedónsko historiografia   macedónsko pamiatky kultúrne   macramé   maďarčina   maďarčina čeština   maďarčina gramatika   maďarčina poľovníctvo   maďarčina samoukovia   maďarčina slovníky   maďarčina spisovná   maďarčina taliančina   maďarsko   maďarsko dejiny   maďarsko etnografia   maďarsko gastropoda   maďarsko komárom   maďarsko paleolit starší   maďarsko sprievodca   maďarsko šopron   maďarsko zemepis   maďarsko župa   madeira   magdalénien   magnetizmus   magnetizmus jadrový   magnetizmus pokusy   magnetizmus vlastnosti   máj   mak   makromolekuly   malá ázia   maľba   maľba2   malbork   maľby   malé karpaty  

                                                dopredu  +1  +2  +5  +10  +20  +50  000001.JPG               OBJEDNÁVKA VÝPOŽIČKY ALEBO e-KNIHY
page
Údaje o knihe
(na lístku vpravo hore, napr. 22 B 34567)
Údaje o čitateľovi

(číslo preukazu UKB)


Objednávka
VÝPOŽIČKA EoD  


Upozornenie:
Publikáciu možno objednať aj ako e-Knihu. Služba dozadu (eBook on Demand) poskytuje aj OCR prevod dokumentu do plného textu. Digitalizujú sa len publikácie voľné v zmysle autorského zákona (vydané do r. 1936). Za túto službu sa platí podľa medzinárodne platného cenníka (cca. EUR 15+). Publikácie vydané do roku 1953 možno študovať iba prezenčne.