UKB Home Katalóg UKB Generálny katalóg Lístkový katalóg periodík Predmetový katalóg do r.1952 Predmetový katalóg 1953-62 Emlerov katalóg
UKB
A   B   C,Č   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S,Š   T   U   V   W   X,Y   Z,Ž   m-malé   mali-manž   manž-mat   mate-meg   mech-mes   mest-mikr   mikr-mol   mon-mzd  

m   macedónčina   macedónčina jazyk literárny   macedónsko   macedónsko historiografia   macedónsko pamiatky kultúrne   macramé   maďarčina   maďarčina čeština   maďarčina gramatika   maďarčina poľovníctvo   maďarčina samoukovia   maďarčina slovníky   maďarčina spisovná   maďarčina taliančina   maďarsko   maďarsko dejiny   maďarsko etnografia   maďarsko gastropoda   maďarsko komárom   maďarsko paleolit starší   maďarsko sprievodca   maďarsko šopron   maďarsko zemepis   maďarsko župa   madeira   magdalénien   magnetizmus   magnetizmus jadrový   magnetizmus pokusy   magnetizmus vlastnosti   máj   mak   makromolekuly   malá ázia   maľba   maľba2   malbork   maľby   malé karpaty  

                                                dopredu  +1  +2  +5  +10  +20  +50  000001.JPG               OBJEDNÁVKA VÝPOŽIČKY ALEBO e-KNIHY
page
Údaje o knihe
(na lístku vpravo hore, napr. 22 B 34567)
Údaje o čitateľovi

(číslo preukazu UKB)

Objednávka
VÝPOŽIČKA EoD  


Informácia:
Publikáciu možno objednať aj ako e-Knihu prostredníctvom služby EoD: eBook on Demand - e-Kniha na objednávku. Služba Eod logo (eBook on Demand) vyhotoví elektronickú kópiu publikácie a umožňuje aj prevod textu dokumentu do plného textu (OCR). Služba sa zameriava len na publikácie, na ktoré sa už nevzťahuje ochrana v zmysle autorského zákona (publikácia vydaná do r. 1952, pričom copyright sa uplatňuje na všetkých pôvodcov diela, t.j. autora, ilustrátora, prekladateľa a pod.). Za túto službu sa platí podľa medzinárodne platného cenníka (cca EUR 15+). Zvolením možnosti "eod" v sekcii Objednávka vytvoríte objednávku tejto sluzby, do e-mailovej schránky Vám bude doručený potvrdzovací e-mail. Publikácie vydané do roku 1953 možno študovať iba prezenčne.