UKB Home Katalóg UKB Generálny katalóg Lístkový katalóg periodík Predmetový katalóg do r.1952 Predmetový katalóg 1953-62 Emlerov katalóg
UKB
A   B   C,Č   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S,Š   T   U   V   W   X,Y   Z,Ž   t-techn   techn-teo   teo-teu   tex-trhy   tri-tyr  

t   tabak   tábor   tábory koncentračné   takt   tále   taliančina   taliančina čeština   taliančina dejiny jazyka   taliančina gramatika   taliančina maďarčina   taliančina ruština   taliančina slovenčina   talianska komunistická strana   taliansko   taliansko dejiny   taliansko neofašizmus   taliansko sochárstvo   taliansko zahraničná politika   taliansko ženy   tallin   tanap   tance   tanec   tankové jednotky   tanky   tapetovanie   tata   tatarčina   tatra   tatry   taxácia   ťažba   tehotenstvo   technécium   technická bibliografia   technika   technika a veda   technika čeština   technika dejiny   technika hodnoty   technika jadrová   technika organizačná   technika riadenie   technika spojová   technika televízna   technika terminológia   technika základy  

                                                dopredu  +1  +2  +5  +10  +20  +50  000001.JPG               OBJEDNÁVKA VÝPOŽIČKY ALEBO e-KNIHY
page
Údaje o knihe
(na lístku vpravo hore, napr. 22 B 34567)
Údaje o čitateľovi

(číslo preukazu UKB)

Objednávka
VÝPOŽIČKA EoD  


Informácia:
Publikáciu možno objednať aj ako e-Knihu prostredníctvom služby EoD: eBook on Demand - e-Kniha na objednávku. Služba Eod logo (eBook on Demand) vyhotoví elektronickú kópiu publikácie a umožňuje aj prevod textu dokumentu do plného textu (OCR). Služba sa zameriava len na publikácie, na ktoré sa už nevzťahuje ochrana v zmysle autorského zákona (publikácia vydaná do r. 1952, pričom copyright sa uplatňuje na všetkých pôvodcov diela, t.j. autora, ilustrátora, prekladateľa a pod.). Za túto službu sa platí podľa medzinárodne platného cenníka (cca EUR 15+). Zvolením možnosti "eod" v sekcii Objednávka vytvoríte objednávku tejto sluzby, do e-mailovej schránky Vám bude doručený potvrdzovací e-mail. Publikácie vydané do roku 1953 možno študovať iba prezenčne.