UKB Home Katalóg UKB Generálny katalóg Lístkový katalóg periodík Predmetový katalóg do r.1952 Predmetový katalóg 1953-62 Emlerov katalóg
UKB
A   B   C,Č   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S,Š   T   U   V   W   X,Y   Z,Ž   pac-pato   pato-pic   pic-plu   ply-poč   pod-polia   polia-poln   poľn-poly   pom-pra   pra-prav   právo_a   pravop-príl   príl-prog   prog-prud   prud-psy   psy-q  

p   pacifizmus   pákistán   paláce európske   paleografia   paleolit   paleozoikum   palestína   palivá   palivá diesselové   palivá slovníky terminologické   palivá vlastnosti   pamäť   pamäť disková   pamäť mechanizmy   pamäť učenie   pamiatkárstvo   pamiatky umelecké   pamiatky umelecké antické   pamiatky umelecké fotografie   pamiatky umelecké letiny   pamiatky umelecké paríž   pamiatky umelecké slovenské   pamiatky umelecké valtice   panafrikanizmus   panamerická únia   panónia   pápa   para   parašutizmus   paraziti   paríž   parížska komúna   parkinsonova choroba   parky   parlament   parlamentarizmus   partia šachová   partizáni   partizáni slovenskí   pascal   pasenie   pästiarstvo   päťboj   patentné právo   patenty   patofyziológia  

                                                dopredu  +1  +2  +5  +10  +20  +50  000001.JPG               OBJEDNÁVKA VÝPOŽIČKY ALEBO e-KNIHY
page
Údaje o knihe
(na lístku vpravo hore, napr. 22 B 34567)
Údaje o čitateľovi

(číslo preukazu UKB)

Objednávka
VÝPOŽIČKA EoD  


Informácia:
Publikáciu možno objednať aj ako e-Knihu prostredníctvom služby EoD: eBook on Demand - e-Kniha na objednávku. Služba Eod logo (eBook on Demand) vyhotoví elektronickú kópiu publikácie a umožňuje aj prevod textu dokumentu do plného textu (OCR). Služba sa zameriava len na publikácie, na ktoré sa už nevzťahuje ochrana v zmysle autorského zákona (publikácia vydaná do r. 1952, pričom copyright sa uplatňuje na všetkých pôvodcov diela, t.j. autora, ilustrátora, prekladateľa a pod.). Za túto službu sa platí podľa medzinárodne platného cenníka (cca EUR 15+). Zvolením možnosti "eod" v sekcii Objednávka vytvoríte objednávku tejto sluzby, do e-mailovej schránky Vám bude doručený potvrdzovací e-mail. Publikácie vydané do roku 1953 možno študovať iba prezenčne.