UKB Home Katalóg UKB Generálny katalóg Lístkový katalóg periodík Predmetový katalóg do r.1952 Predmetový katalóg 1953-62 Emlerov katalóg
UKB
A   B   C,Č   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S,Š   T   U   V   W   X,Y   Z,Ž   l-lem   len-lit   liter_andal-liter_lužick   liter_maced-liter_sloven   liter_slovin-lyž  

l   labe   ľad   ľan   lasery   lasery bibliografie   lasery merania   lasery teória kinetická   lasery základy   láska   latinčina   latinčina fakulta filozofická   latinčina gramatika   latinčina klasická   latinčina maďarčina   latinčina skloňovanie a časovanie   latinčina učebné texty vysokoškolské   latinčina základy pre medikov   latinčina2   latinská amerika   latinská amerika dejiny   latinská amerika náboženstvo   latinská amerika usa   latinská amerika zemepis   látky   látky amorfné   látky organické   látky pevné   látky plastické   látky rádioaktívne   látky tuhé   látky účinné   ľaváci   lebka   legasthenia   lekári   lekárstvo   lekárstvo bulharské   lekárstvo cesty nové   lekárstvo infekčné   lekárstvo klinické   lekárstvo metódy   lekárstvo rozvoj   lekárstvo sociálne   lekárstvo športové   lekárstvo technika ultrazvuková   lekárstvo vnútorné   lekárstvo vnútorné dermatológia   lekárstvo vnútorné teória   lekárstvo vnútorné vyšetrovanie   lekárstvo vojenské   lekárstvo2   lektori  

                                                dopredu  +1  +2  +5  +10  +20  +50  000001.JPG               OBJEDNÁVKA VÝPOŽIČKY ALEBO e-KNIHY
page
Údaje o knihe
(na lístku vpravo hore, napr. 22 B 34567)
Údaje o čitateľovi

(číslo preukazu UKB)


Objednávka
VÝPOŽIČKA EoD  


Upozornenie:
Publikáciu možno objednať aj ako e-Knihu. Služba dozadu (eBook on Demand) poskytuje aj OCR prevod dokumentu do plného textu. Digitalizujú sa len publikácie voľné v zmysle autorského zákona (vydané do r. 1936). Za túto službu sa platí podľa medzinárodne platného cenníka (cca. EUR 15+). Publikácie vydané do roku 1953 možno študovať iba prezenčne.