UKB Home Katalóg UKB Generálny katalóg Lístkový katalóg periodík Predmetový katalóg do r.1952 Predmetový katalóg 1953-62 Emlerov katalóg
UKB
A   B   C,Č   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S,Š   T   U   V   W   X,Y   Z,Ž   j-jaz   jed-juž  

j   jablká   jadran   jáger   jalovice   japončina   japonsko   japonsko cestopisy   japonsko dejiny   japonsko divadlo   japonsko kultúra   japonsko sprievodca   jarabice   jazda na koni   jazyk   jazyk a iné vedné obory   jazyk český   jazyk dist   jazyk gramatika   jazyk literárny   jazykoveda   jazykoveda aplikovaná   jazykoveda dejiny   jazykoveda románska   jazykoveda skupiny jazykové súčasné   jazykoveda slovanská   jazykoveda terminológia   jazykoveda ugrofínska   jazykoveda všeobecná   jazyk ruský   jazyk slovenský   jazyk štruktúra   jazyky   jazyky a   jazyky afriky   jazyky etiópske   jazyky románske   jazyky turecké  

                                                dopredu  +1  +2  +5  +10  +20  +50  000001.JPG               OBJEDNÁVKA VÝPOŽIČKY ALEBO e-KNIHY
page
Údaje o knihe
(na lístku vpravo hore, napr. 22 B 34567)
Údaje o čitateľovi

(číslo preukazu UKB)


Objednávka
VÝPOŽIČKA EoD  


Upozornenie:
Publikáciu možno objednať aj ako e-Knihu. Služba dozadu (eBook on Demand) poskytuje aj OCR prevod dokumentu do plného textu. Digitalizujú sa len publikácie voľné v zmysle autorského zákona (vydané do r. 1936). Za túto službu sa platí podľa medzinárodne platného cenníka (cca. EUR 15+). Publikácie vydané do roku 1953 možno študovať iba prezenčne.