UKB Home Katalóg UKB Generálny katalóg Lístkový katalóg periodík Predmetový katalóg do r.1952 Predmetový katalóg 1953-62 Emlerov katalóg
UKB
A   B   C,Č   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S,Š   T   U   V   W   X,Y   Z,Ž   e-elek   elek-este   este-ezo  

e   economics   eger   ehs   eko   ekológia   ekológia biofyzikálna   ekológia biológia   ekológia krajiny   ekológia poľnohospodárstvo   ekológia radiačná   ekológia slovníky výkladové   ekológia základy   ekológia živočíchov   ekonometria   ekonómia   ekonómia2   ekonomika   ekonomika bľr   ekonomika dejiny   ekonomika india   ekonomika kapitalistická   ekonomika obchod   ekonomika pece vysoké   ekonomika slovenska   ekonomika slovníky odborné   ekonomika technika   ekonomiky   elektráreň   elektrina   elektrina atmosferická   elektrina encyklopédie   elektrina rozvod   elektrina siete lineárne   elektrina základy   elektroakustika   elektrodiagnostika   elektrodynamika   elektrodynamika klasická   elektrochémia   elektrochémia biofyzikálna   elektrochémia encyklopédie   elektrochémia slovníky medzinárodné   elektromagnetická teória   elektrón   elektronika   elektronika aplikovaná   elektronika lekárska   elektronika silnoprúdová   elektrónky   elektróny  

                                                dopredu  +1  +2  +5  +10  +20  +50  000001.JPG               OBJEDNÁVKA VÝPOŽIČKY ALEBO e-KNIHY
page
Údaje o knihe
(na lístku vpravo hore, napr. 22 B 34567)
Údaje o čitateľovi

(číslo preukazu UKB)


Objednávka
VÝPOŽIČKA EoD  


Upozornenie:
Publikáciu možno objednať aj ako e-Knihu. Služba dozadu (eBook on Demand) poskytuje aj OCR prevod dokumentu do plného textu. Digitalizujú sa len publikácie voľné v zmysle autorského zákona (vydané do r. 1936). Za túto službu sa platí podľa medzinárodne platného cenníka (cca. EUR 15+). Publikácie vydané do roku 1953 možno študovať iba prezenčne.