UKB Home Katalóg UKB Generálny katalóg Lístkový katalóg periodík Predmetový katalóg do r.1952 Predmetový katalóg 1953-62 Emlerov katalóg
UKB
A   B   C,Č   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S,Š   T   U   V   W   X,Y   Z,Ž   a-algol   algor-ang   angličtina   angličtina-apr   ara-arm   arm-auto   auto-azt  

algoritmy   algoritmy riešenie   algoritmy teória   alkaloidy   alkoholizmus   alkoholizmus a deti   alkoholizmus deti   alkoholizmus kriminalita   alkoholizmus škodlivosť   alpinisti poľskí   americká angličtina   amerika   amerikanistika   anabióza   analýza   analýza a syntéza   analýza číselná   analýza harmonická   analýza chemická   analýza chemická metódy   analýza chemická základy   analýza chovania sa   analýza kolorimetrická   analýza matematická   analýza matematická cvičenia praktické   analýza matematická teórie   analýza matematická základy   analýza matematická základy učebné texty vysokoškolské   analýza matematická základy učebnice   analýza maticová   analýza obvodov   analýza pedagogická   analýza sieťová   analýza tenzorová   analyzátor   analýza vážková   anarchisti   anatómia   anatómia a fyziológia   anatómia človek   anatómia človeka   anatómia domácich zvierat   anatómia patologická   anatómia rastlín   anatómia submikroskopická   anatómia topografická   anatómia umelecká   anatómia vertebrát   anatómia základy   andamanské ostrovy   anekdota   angina pectoris  

                                                dopredu  +1  +2  +5  +10  +20  +50  000001.JPG               OBJEDNÁVKA VÝPOŽIČKY ALEBO e-KNIHY
page
Údaje o knihe
(na lístku vpravo hore, napr. 22 B 34567)
Údaje o čitateľovi

(číslo preukazu UKB)

Objednávka
VÝPOŽIČKA EoD  


Informácia:
Publikáciu možno objednať aj ako e-Knihu prostredníctvom služby EoD: eBook on Demand - e-Kniha na objednávku. Služba Eod logo (eBook on Demand) vyhotoví elektronickú kópiu publikácie a umožňuje aj prevod textu dokumentu do plného textu (OCR). Služba sa zameriava len na publikácie, na ktoré sa už nevzťahuje ochrana v zmysle autorského zákona (publikácia vydaná do r. 1952, pričom copyright sa uplatňuje na všetkých pôvodcov diela, t.j. autora, ilustrátora, prekladateľa a pod.). Za túto službu sa platí podľa medzinárodne platného cenníka (cca EUR 15+). Zvolením možnosti "eod" v sekcii Objednávka vytvoríte objednávku tejto sluzby, do e-mailovej schránky Vám bude doručený potvrdzovací e-mail. Publikácie vydané do roku 1953 možno študovať iba prezenčne.