UKB Home Katalóg UKB Generálny katalóg Lístkový katalóg periodík Predmetový katalóg do r.1952 Predmetový katalóg 1963-84 Emlerov katalóg
UKB
A   B   C,Č   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S,Š   T   U   V   W   X,Y   Z,Ž   a-ali   alj-angi   angl-ara   arb-atla   atle-azi  

angl   anglicko   anglicko dejiny   anglicko imperializmus   anglicko kanada   anglicko maďarsko   anglicko politika   anglicko reálie   anglicko usa   anglicko zákony a zákonodárna moc   angličtina   angličtina cvičebnice   angličtina čeština   angličtina dejiny   angličtina ekonómia   angličtina fonetika   angličtina geológia   angličtina hláskoslovie   angličtina konverzácia   angličtina lexikológia   angličtina maďarčina   angličtina námorníctvo voj   angličtina obchod   angličtina partie ťažké   angličtina reálie   angličtina ruština   angličtina ruština francúzština   angličtina ruština polytechnika   angličtina ruština slovníky   angličtina ruština slovníky ekonomické   angličtina ruština slovníky odborné   angličtina ruština slovníky vojenské   angličtina skratky   angličtina stará   angličtina školy anglické   angličtina technická   angličtina technika   angličtina učebnice   angličtina učebnice gymnázia   angličtina učebnice pokusné   angličtina učebnice pre baníkov   angličtina učebnice pre samoukov   angličtina učebnice pre technikov   angličtina učebnice stredné ekonom školy   angličtina učebnice školy hospodárske   angličtina učebnice školy jazykové   angličtina učebnice školy metalurgické   angličtina učebnice školy stredné   angličtina učebnice školy všeob vzdel   angličtina učebnice školy vysoké   angličtina učebnice školy začiatočné   angličtina vplyv na nemecký jazyk   angličtina zemepis   angola   antagonizmus   antarktída   antény   antény televízne   antibiotiká   antibiotiká baktérie   antibiotiká čsl   antibiotiká klasifikácia mikróbov   antibiotiká rastliny   antibiotiká štúdie   antibiotiká zloženie   antifašisti   antifašizmus   antika   antiklerikalizmus   antikoncepcia   antipa   antivitamíny   antropológia   antropológia baltik   antropológia chemická   antropológia macedónia   antropológi slovania západní   antropometria   apáczai csere jános   aparáty   arabčina   arabčina gramatika   arabčina kipčatčina   arabčina nárečie   arabčina ruština   arabčina učebnice   arabi   arábia   arabistika   aragon l   aragon louis karneval života   aragon louis život a dielo   arachnoentomológia veterinárna   aranea dionycha   arany jános   arany jános balady   arany jános život a dielo   arany lászló  

                                                                          000001.JPG               OBJEDNÁVKA VÝPOŽIČKY ALEBO e-KNIHY
page
Údaje o knihe
(na lístku vpravo hore, napr. 22 B 34567)
Údaje o čitateľovi

(číslo preukazu UKB)


Objednávka
VÝPOŽIČKA EoD  


Upozornenie:
Publikáciu možno objednať aj ako e-Knihu. Služba dozadu (eBook on Demand) poskytuje aj OCR prevod dokumentu do plného textu. Digitalizujú sa len publikácie voľné v zmysle autorského zákona (vydané do r. 1936). Za túto službu sa platí podľa medzinárodne platného cenníka (cca. EUR 15+). Publikácie vydané do roku 1953 možno študovať iba prezenčne.