UKB Home Katalóg UKB Generálny katalóg Lístkový katalóg periodík Predmetový katalóg do r.1952 Predmetový katalóg 1963-84 Emlerov katalóg
UKB
A   B   C,Č   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S,Š   T   U   V   W   X,Y   Z,Ž   zab-zap   zar-zem   zeme-zml   zmo-zssr   zssr-zvie   zvie-žiara   žiare-žž  

zabajkalsko   zábava   zabezpečenie   zabezpečenie dôchodkové   zabezpečenie sociálne   zabezpečovač líniový   záborský j   záhorie   záhrada botanická   záhrada zoologická   záhradníctvo   záhrady   záhrady botanické   záhrady školské   zainteresovanosť hmotná   zajace   zajakanie   zakarpatská ukrajina   základňa   základňa krmovinová   základy   zákon   zákon hodnoty   zákonník   zákonník práce   zákonnosť   zákonnosť socialistická   zákonodárstvo   zákon trestný   zákony   zákony čsr   zákony prírodné   zakopané   zákusky   zalesňovanie   zálohy   zamestnanci   zámky   zámočníci   západ   zápal   zápas   zápotocký antonín   zápotocký ladislav  

                                                dopredu  +1  +2  +5  +10  +20  +50  000001.JPG               OBJEDNÁVKA VÝPOŽIČKY ALEBO e-KNIHY
page
Údaje o knihe
(na lístku vpravo hore, napr. 22 B 34567)
Údaje o čitateľovi

(číslo preukazu UKB)


Objednávka
VÝPOŽIČKA EoD  


Upozornenie:
Publikáciu možno objednať aj ako e-Knihu. Služba dozadu (eBook on Demand) poskytuje aj OCR prevod dokumentu do plného textu. Digitalizujú sa len publikácie voľné v zmysle autorského zákona (vydané do r. 1936). Za túto službu sa platí podľa medzinárodne platného cenníka (cca. EUR 15+). Publikácie vydané do roku 1953 možno študovať iba prezenčne.