UKB Home Katalóg UKB Generálny katalóg Lístkový katalóg periodík Predmetový katalóg do r.1952 Predmetový katalóg 1963-84 Emlerov katalóg
UKB
A   B   C,Č   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S,Š   T   U   V   W   X,Y   Z,Ž   chab-chem   chem-chve  

chabinský masív   chalupka j   chaplin ch   charta   chaty   chaucer g   cheb   chémia   chémia analytická   chémia analytická anorganická   chémia analytická extrakcia   chémia analytická konferencia pracovná v prahe 26 29 X 1952   chémia analytická kvalitatívna   chémia analytická kvantitatívna   chémia analytická metodika   chémia analytická odmerná   chémia analytická picovarnícka   chémia analytická práce v g chlopina   chémia analytická teória   chémia analytická učebnice   chémia analytická základy   chémia anorganická   chémia anorganická analytická kvalitatívna   chémia anorganická a organická   chémia anorganická pokusy   chémia anorganická teória   chémia anorganická učebnice   chémia anorganická učebnice gymnázia   chémia anorganická učebnice školy vysoké   chémia anorganická základy   chémia aplikovaná   chémia bakteriologická   chémia bane   chémia česká   chémia dejiny   chémia farmacetická   chémia fyzikálna   chémia fyzikálna cvičenia praktické   chémia fyzikálna hutnícka   chémia fyzikálna polymery   chémia fyzikálna reakcie   chémia fyzikálna teória   chémia fyzikálna teória základy   chémia fyzikálna učebnice   chémia fyzikálna uhlovodíky   chémia fyzikálna základy   chémia hmoty a látky umelé   chémia hutnícka   chémia kabinet školský   chémia koloidná   chémia koloidná teória   chémia koloidná učebnice   chémia koloidná vrstvy monomolekulárne   chémia komplexná   chémia lekárska   chémia lekárska organická   chémia lekárska praktiká   chémia lekárska základy   chémia magnetická   chémia materiály   chémia národohospodárstvo zssr   chémia obecná   chémia objavy   chémia poznatky   chémia práce   chémia priemysel   chémia slovníky   chémia tabuľky   chémia učebnice gymnáziá   chémia učebnice pre vojakov   chémia učebnice školy anglické   chémia učebnice školy stredné   chémia učebnice školy všeobecnovzdelávacie   chémia učebnice školy vysoké   chémia učebnice školy 3 stupňa   chémia varenie   chémia výpočty   chémia vyučovanie   chémia základy   chémia základy príručky   chémia základy učebnice   chémia zbierka úloh  

                                                dopredu  +1  +2  +5  +10  +20  +50  000001.JPG               OBJEDNÁVKA VÝPOŽIČKY ALEBO e-KNIHY
page
Údaje o knihe
(na lístku vpravo hore, napr. 22 B 34567)
Údaje o čitateľovi

(číslo preukazu UKB)


Objednávka
VÝPOŽIČKA EoD  


Upozornenie:
Publikáciu možno objednať aj ako e-Knihu. Služba dozadu (eBook on Demand) poskytuje aj OCR prevod dokumentu do plného textu. Digitalizujú sa len publikácie voľné v zmysle autorského zákona (vydané do r. 1936). Za túto službu sa platí podľa medzinárodne platného cenníka (cca. EUR 15+). Publikácie vydané do roku 1953 možno študovať iba prezenčne.