UKB Home Katalóg UKB Generálny katalóg Lístkový katalóg periodík Predmetový katalóg do r.1952 Predmetový katalóg 1963-84 Emlerov katalóg
UKB
A   B   C,Č   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S,Š   T   U   V   W   X,Y   Z,Ž   eca-eko   ekr-ele   ele-ex  

eca de queiroz   egejské more   egypt   egypt antický   egyptčina   egypt dejiny   egypt geológia   egypt staroveký   egypt umenie   eharkov   ehs   ekológia   ekológia rádioaktivita   ekonómia   ekonómia afriky   ekonómia čas   ekonómia číny   ekonómia čsr   ekonómia čsr päťročnica   ekonómia čsr riadenie   ekonómia francúzska   ekonómia lenin   ekonómia ndr   ekonómia nsr   ekonómia obchod   ekonómia politická   ekonómia politická buržoázna   ekonómia politická kapitalizmus   ekonómia politická osnovy   ekonómia politická socializmu   ekonómia politická socializmus   ekonómia politická učebnice   ekonómia politická základy   ekonómia rakúsko   ekonómia slovníky   ekonómia socialistická   ekonómia zssr   ekonómia zssr dejiny   ekonómia zssr plán rozvoja   ekonómia zssr rajónovanie   ekonómia zssr sedemročenka   ekonomika   ekonomika agronomická   ekonomika domy   ekonomika informácie   ekonomika parky   ekonomika poľnohospodárstvo   ekonomika slovníky   ekonomika technika   ekonomika záhradníctvo   ék sándor  

                                                dopredu  +1  +2  +5  +10  +20  +50  000001.JPG               OBJEDNÁVKA VÝPOŽIČKY ALEBO e-KNIHY
page
Údaje o knihe
(na lístku vpravo hore, napr. 22 B 34567)
Údaje o čitateľovi

(číslo preukazu UKB)


Objednávka
VÝPOŽIČKA EoD  


Upozornenie:
Publikáciu možno objednať aj ako e-Knihu. Služba dozadu (eBook on Demand) poskytuje aj OCR prevod dokumentu do plného textu. Digitalizujú sa len publikácie voľné v zmysle autorského zákona (vydané do r. 1936). Za túto službu sa platí podľa medzinárodne platného cenníka (cca. EUR 15+). Publikácie vydané do roku 1953 možno študovať iba prezenčne.