UKB Home Katalóg UKB Generálny katalóg Lístkový katalóg periodík Predmetový katalóg do r.1952 Predmetový katalóg 1963-84 Emlerov katalóg
UKB
A   B   C,Č   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S,Š   T   U   V   W   X,Y   Z,Ž   tab-teleš   telet-tex   tex-trakt   trakt-typ  

tabak   tábor   tábory   tábory koncentračné   tábory letné   tabuľa   tabuľky   tadžická ssr   tachymetria   tajga   tajovský j g   taliančina   taliansko   talleyrand ch m   tance   tance ľudové   tance ľudové albánske   tance národné   tanec   tanec klasický   tanfiľjev g   tanky   tantal   tarify   tatári   tatry   tavenie   tb   tehly   tehotenstvo   technici   technika   technika bezpečnostná   technika dorozumievacia   technika knigovnícka   technika sovietska   technika tepelná   technika vákuová   technika2   technografia   technológia   technológia anorganická   technológia chemická   technológia mechanická   technológia organická   technomat   tektonika   tekutiny   teľce   telč   telefón   telefón automatický   telegraf   telegraf abonentný   telegrafia   telemechanika   telesá   telesá nebeské   telesá pevné   teleskop  

                                                dopredu  +1  +2  +5  +10  +20  +50  000001.JPG               OBJEDNÁVKA VÝPOŽIČKY ALEBO e-KNIHY
page
Údaje o knihe
(na lístku vpravo hore, napr. 22 B 34567)
Údaje o čitateľovi

(číslo preukazu UKB)


Objednávka
VÝPOŽIČKA EoD  


Upozornenie:
Publikáciu možno objednať aj ako e-Knihu. Služba dozadu (eBook on Demand) poskytuje aj OCR prevod dokumentu do plného textu. Digitalizujú sa len publikácie voľné v zmysle autorského zákona (vydané do r. 1936). Za túto službu sa platí podľa medzinárodne platného cenníka (cca. EUR 15+). Publikácie vydané do roku 1953 možno študovať iba prezenčne.