UKB Home Katalóg UKB Generálny katalóg Lístkový katalóg periodík Predmetový katalóg do r.1952 Predmetový katalóg 1963-84 Emlerov katalóg
UKB
A   B   C,Č   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S,Š   T   U   V   W   X,Y   Z,Ž   oaz-obil   obil-ods   odt-osn   osn-owe  

o   obal   obaly   obce   obeh krvný   obeh krvný poruchy   obeh krvný srdce   obeh peňažný   obchod   obchod bulharsko   obchod bulharský   obchod kontrola   obchod ndr   obchod ndr 2   obchodníci   obchod podniky   obchod samoobsluha   obchod socialistický   obchod sovietsky   obchod svetový   obchod účtovníctvo   obchod vnútorný   obchod vnútorný ekonomika   obchod vnútorný učebnice   obchod vnútorný zmluvy   obchody   obchody knižné   obchod zahraničný čssr   obchod zahraničný ndr   obchod zahraničný poľsko   obchod zahraničný štatistika   obchod zahraničný zssr   obchod zámorský   obchod zssr   obchod zssr ekonomika   obchod zssr organizácia   obchod zssr štatistika   obilie   obilie mletie   obilie pestovanie   obilie skladovanie   obilie úroda   obilie zrno  

                                                dopredu  +1  +2  +5  +10  +20  +50  000001.JPG               OBJEDNÁVKA VÝPOŽIČKY ALEBO e-KNIHY
page
Údaje o knihe
(na lístku vpravo hore, napr. 22 B 34567)
Údaje o čitateľovi

(číslo preukazu UKB)


Objednávka
VÝPOŽIČKA EoD  


Upozornenie:
Publikáciu možno objednať aj ako e-Knihu. Služba dozadu (eBook on Demand) poskytuje aj OCR prevod dokumentu do plného textu. Digitalizujú sa len publikácie voľné v zmysle autorského zákona (vydané do r. 1936). Za túto službu sa platí podľa medzinárodne platného cenníka (cca. EUR 15+). Publikácie vydané do roku 1953 možno študovať iba prezenčne.