UKB Home Katalóg UKB Generálny katalóg Lístkový katalóg periodík Predmetový katalóg 1953-62 Predmetový katalóg 1963-84 Emlerov katalóg
UKB
A   B   C,Č   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S,Š   T   U   V   W   X,Y   Z,Ž   mac-mas   mat-mer   mes-mio   mla-mzd  

mládež pionieri   mládež slovenská   mláťačky   mlieko   mloky   mlyn veterný   mnv tajomníci   moč obličky   molekuly vlastnosti fyzikálne   mongolčina   moniuszko   morálka   morfológia rastliny   moria zloženie vôd   moskva   moskva život a práca   motory   motory spalovacie lokomotívy   motory výbušné výkonnosť   motýle   mozart w a   mozog   možaisk   msš   musorgskij   múzeá bratislava   myslenie   mzdy internacionalizmus proletársky   mzdy tabuľky  

                                                šípka vpravo  +1  +2  +5  +10  +20  +50  000001.JPG
obrázok nedostupný
Údaje o knihe
(na lístku vpravo hore, napr. 22 B 34567)
Údaje o čitateľovi

(číslo preukazu UKB)


Objednávka
VÝPOŽIČKA EoD  


Upozornenie:
Publikáciu možno objednať aj ako e-Knihu. Služba dozadu (eBook on Demand) poskytuje aj OCR prevod dokumentu do plného textu. Digitalizujú sa len publikácie voľné v zmysle autorského zákona (vydané do r. 1936). Za túto službu sa platí podľa medzinárodne platného cenníka (cca. EUR 15+). Publikácie vydané do roku 1953 možno študovať iba prezenčne.