UKB Home Katalóg UKB Generálny katalóg Lístkový katalóg periodík Predmetový katalóg 1953-62 Predmetový katalóg 1963-84 Emlerov katalóg
UKB
A   B   C,Č   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S,Š   T   U   V   W   X,Y   Z,Ž   mac-mas   mat-mer   mes-mio   mla-mzd  

macedónia   maďarčina   maďari   maďarsko ľud dem   maďarsko pakt bethlen peyer   maďarsko zákony a nariadenia   mácha k h   makarenko a s   maľba   maliari   maliarstvo české slovensko a morava   maliarstvo moderné   mallý gustav maliar   manželstvo   mapy   marold luděk   marx   marxizmus leninizmus partizáni   marxizmus leninizmus základná nadstavba   marxizmus materializmus dialektický   marxizmus základné rysy   marx lassalle ferdinand   mařák julius   masáže   masy  

                                                šípka vpravo  +1  +2  +5  +10  +20  +50  000001.JPG
obrázok nedostupný
Údaje o knihe
(na lístku vpravo hore, napr. 22 B 34567)
Údaje o čitateľovi

(číslo preukazu UKB)


Objednávka
VÝPOŽIČKA EoD  


Upozornenie:
Publikáciu možno objednať aj ako e-Knihu. Služba dozadu (eBook on Demand) poskytuje aj OCR prevod dokumentu do plného textu. Digitalizujú sa len publikácie voľné v zmysle autorského zákona (vydané do r. 1936). Za túto službu sa platí podľa medzinárodne platného cenníka (cca. EUR 15+). Publikácie vydané do roku 1953 možno študovať iba prezenčne.