Kartotéka článkov zo slovenských a inorečových kalendárov za roky 1701-1965

prislovia a porekadla A-Ki
Späť na zoznam zásuviek/38 prislovia a porekadla A-Ki/prislovia a porekadla A-Ki/

-50  -20  -10  -2  dozadu  dopredu  +2  +10  +20  +50  00000003.JPG

obrázok nedostupný obrázok nedostupný