Kartotéka článkov zo slovenských a inorečových kalendárov za roky 1701-1965

prislovia a porekadla A-Ki
Späť na zoznam zásuviek/38 prislovia a porekadla A-Ki/prislovia a porekadla A-Ki/

                                dopredu  +2  +10  +20  +50  00000001.JPG

obrázok nedostupný obrázok nedostupný