UKB Home Katalóg UKB Lístkový katalóg periodík Predmetový katalóg do r.1952 Predmetový katalóg 1953-62 Predmetový katalóg 1963-84 Emlerov katalóg
Generálny katalóg
Generálny katalóg General Catalogue
A   B   C   Č   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   U   V   W   X   Z   Ž   ž-žalt   žalu-železno   železnp-žilj   žilk-žiz   žiž-žž  

žiž   žižka   žižka jaroslav   žižka jiří   žižka rudolf   žižka z trocnova jan   žižkov   žižková   žl žn   žlábek   žlábek karel   žle   žm   žmavc ivan   žně   žo žr   žolkiewski   žolkiewski stefan   žr   žriedlo   žu   žuchovickij leonid aronovič   žudel juraj   žuffa   žuffa milan   žuk   žukov   žukov georgij konstantinovič   žukov jevgenij michajlovič   žukov jevgenij michajlovič preklady   žukov jurij aleksandrovič   žukov nikolaj nikolajevič   žukova   žukovskij   žukovskij petr michajlovič   žukovskij vasil andrejevič   žukovskij vasil andrejevič o ňom   žukrowski wojciech   žul žup   župa   župančič   župančič oton   žur   žuravlev   žuravleva   žurb   žurnal   žuržalina n p   žut žw   žuži   žy   žygulski   žyva  
                                       šípka vpravo  +1  +5  +10  +25  0000001.jpg               OBJEDNÁVKA VÝPOŽIČKY ALEBO dozadu e-KNIHY
obrázok nedostupný
Údaje o knihe
(na lístku vpravo hore, napr. 22 B 34567)
Údaje o čitateľovi

(číslo preukazu UKB)

Objednávka
VÝPOŽIČKA EoD  


Informácia:
Publikáciu možno objednať aj ako e-Knihu prostredníctvom služby EoD: eBook on Demand - e-Kniha na objednávku. Služba Eod logo (eBook on Demand) vyhotoví elektronickú kópiu publikácie a umožňuje aj prevod textu dokumentu do plného textu (OCR). Služba sa zameriava len na publikácie, na ktoré sa už nevzťahuje ochrana v zmysle autorského zákona (publikácia vydaná do r. 1952, pričom copyright sa uplatňuje na všetkých pôvodcov diela, t.j. autora, ilustrátora, prekladateľa a pod.). Za túto službu sa platí podľa medzinárodne platného cenníka (cca EUR 15+). Zvolením možnosti "eod" v sekcii Objednávka vytvoríte objednávku tejto sluzby, do e-mailovej schránky Vám bude doručený potvrdzovací e-mail. Publikácie vydané do roku 1953 možno študovať iba prezenčne.
obrázok nedostupný