UKB Home Katalóg UKB Lístkový katalóg periodík Predmetový katalóg do r.1952 Predmetový katalóg 1953-62 Predmetový katalóg 1963-84 Emlerov katalóg
Generálny katalóg
Generálny katalóg General Catalogue
A   B   C   Č   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   U   V   W   X   Z   Ž   ž-žalt   žalu-železno   železnp-žilj   žilk-žiz   žiž-žž  

žilk   žilka františek   žim-žip   žipek alois   žir-žiš   žirmunskij viktor maksimovič   žirmunskij viktor maksimovič preklady   žiška   žit   žitije   žitkov   žitkov boris stepanovič   žitňan   žitný   žitný milan   žitomir   živ   živá abeceda slov prekl   živá abeceda pro nedoslýchavé   živanovič   živčák   živkov   živkov todor   živkov todor jednotlivé diela   živkov todor preklady   živkov todor o ňom   živkova ljudmila   živkovič   živný   živný ladislav jan   živo   živočíšna   živočíšna české učebnice   živopis   život   život a-l   život m-u   život v-ž   život a-ž   životem   životná   životní   životom   životopis   životy a-ž   živov   živs-žiz  
                                                                 0000001.jpg               OBJEDNÁVKA VÝPOŽIČKY ALEBO dozadu e-KNIHY
obrázok nedostupný
Údaje o knihe
(na lístku vpravo hore, napr. 22 B 34567)
Údaje o čitateľovi

(číslo preukazu UKB)

Objednávka
VÝPOŽIČKA EoD  


Informácia:
Publikáciu možno objednať aj ako e-Knihu prostredníctvom služby EoD: eBook on Demand - e-Kniha na objednávku. Služba Eod logo (eBook on Demand) vyhotoví elektronickú kópiu publikácie a umožňuje aj prevod textu dokumentu do plného textu (OCR). Služba sa zameriava len na publikácie, na ktoré sa už nevzťahuje ochrana v zmysle autorského zákona (publikácia vydaná do r. 1952, pričom copyright sa uplatňuje na všetkých pôvodcov diela, t.j. autora, ilustrátora, prekladateľa a pod.). Za túto službu sa platí podľa medzinárodne platného cenníka (cca EUR 15+). Zvolením možnosti "eod" v sekcii Objednávka vytvoríte objednávku tejto sluzby, do e-mailovej schránky Vám bude doručený potvrdzovací e-mail. Publikácie vydané do roku 1953 možno študovať iba prezenčne.
obrázok nedostupný