UKB Home Katalóg UKB Lístkový katalóg periodík Predmetový katalóg do r.1952 Predmetový katalóg 1953-62 Predmetový katalóg 1963-84 Emlerov katalóg
Generálny katalóg
Generálny katalóg General Catalogue
A   B   C   Č   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   U   V   W   X   Z   Ž   č-čaj   čak-čapek k   čapek l-čd   če-čechov   čechova-čeo   čep-čern   čern-černy c   černy č-čeru   červ-českoslovakija   českoslovanska-četh   četi-čisln   čislo-čj   čk-čt   ču-čž  

čislo   čistenie   čistjakov   čistjakov s-v   čistota   čistov   čišinski jakub   čišinski jakub o ňom   číšník   čit   čítanie   čítanie študujúcej mládeže   čítanie biblické   čítanie nedeľné   čítanka v slovenčine   čítanka základné školy   čítanka ľudové školy   čítanka meštianske školy   čítanka národné školy   čítanka prostonárodnie školy   čítanka všeobecné školy   čítanka základné školy2   čítanka stredné školy   čítanka gymnáziá   čítanka jedenásťročné   čítanka odborné   čítanka všeobecno-vzdelávacie školy   čítanka výberové   čítanka vysoké školy   čítanka abstinentská v slovenskom jazyku   čítanka mravná   čítanka v češtine   čítanka v češtine základné školy   čítanka v češtine národné školy   čítanka v češtine obecné školy   čítanka v češtine zdš   čítanka v češtine stredné školy   čítanka v češtine gymnáziá   čítanka v češtine odborné školy   čítanka v češtine učiteš ústavy   čítanka v češtine všeobecnovzd školy   čítanka v češtine vysoké školy   čítanka slovenksá   čítanka slovanské čítanky   čítanky   čiu   čiž   číž ján   čížek   čížek f-j   čížek k-p   čížek r-z   čižik   čižik vladimír   čížková   čižm   čižmárik   čižmárik rudolf   čižmarov   čižov  
                                       šípka vpravo  +1  +5  +10  +25  0000001.jpg               OBJEDNÁVKA VÝPOŽIČKY ALEBO dozadu e-KNIHY
obrázok nedostupný
Údaje o knihe
(na lístku vpravo hore, napr. 22 B 34567)
Údaje o čitateľovi

(číslo preukazu UKB)

Objednávka
VÝPOŽIČKA EoD  


Informácia:
Publikáciu možno objednať aj ako e-Knihu prostredníctvom služby EoD: eBook on Demand - e-Kniha na objednávku. Služba Eod logo (eBook on Demand) vyhotoví elektronickú kópiu publikácie a umožňuje aj prevod textu dokumentu do plného textu (OCR). Služba sa zameriava len na publikácie, na ktoré sa už nevzťahuje ochrana v zmysle autorského zákona (publikácia vydaná do r. 1952, pričom copyright sa uplatňuje na všetkých pôvodcov diela, t.j. autora, ilustrátora, prekladateľa a pod.). Za túto službu sa platí podľa medzinárodne platného cenníka (cca EUR 15+). Zvolením možnosti "eod" v sekcii Objednávka vytvoríte objednávku tejto sluzby, do e-mailovej schránky Vám bude doručený potvrdzovací e-mail. Publikácie vydané do roku 1953 možno študovať iba prezenčne.
obrázok nedostupný