UKB Home Katalóg UKB Lístkový katalóg periodík Predmetový katalóg do r.1952 Predmetový katalóg 1953-62 Predmetový katalóg 1963-84 Emlerov katalóg
Generálny katalóg
Generálny katalóg General Catalogue
A   B   C   Č   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   U   V   W   X   Z   Ž   č-čaj   čak-čapek k   čapek l-čd   če-čechov   čechova-čeo   čep-čern   čern-černy c   černy č-čeru   červ-českoslovakija   českoslovanska-četh   četi-čisln   čislo-čj   čk-čt   ču-čž  

čak   čák trenčiansky matúš   čakarov   čakovskij aleksandr borisovič   čal   čalk   čalov   čambál ondrej   čan   čanek   čang tchien I   čankov   čao   čáp   čáp jan   čáp jindřich   čáp milan   čáp václav   čapek   čapek emanuel   čapek ján blahoslav   čapek jaroslav   čapek josef   čapek josef jednotlivé diela   čapek josef lásky hra osudná   čapek josef povídání   čapek josef ze života hmyzu   čapek josef odkazy   čapek josef slovenské preklady   čapek josef anglické preklady   čapek josef maďarské preklady   čapek josef o ňom   čapek karel zobrané diela   čapek karel výber z diela   čapek karel jednotlivé diela   čapek karel devatero pohádek   čapek karel hovory s   čapek karel italské listy   čapek karel kniha   čapek karel matka   čapek karel povídky   čapek karel továrna na absolutno   čapek karel válka s mloky   čapek karel zahradníkuv rok   čapek karel ze života hmyzu   čapek karel odkazy   čapek karel slovenské preklady   čapek karel anglické preklady   čapek karel bulharské preklady   čapek karel chorvátske preklady   čapek karel francúzske preklady   čapek karel maďar prekl   čapek karel nemecké preklady   čapek karel poľské preklady   čapek karel ruské prekl   čapek karel srbské preklady   čapek karel ukrajinské preklady   čapek karel o ňom  
                                       šípka vpravo  +1  +5  +10  +25  0000001.jpg               OBJEDNÁVKA VÝPOŽIČKY ALEBO dozadu e-KNIHY
obrázok nedostupný
Údaje o knihe
(na lístku vpravo hore, napr. 22 B 34567)
Údaje o čitateľovi

(číslo preukazu UKB)

Objednávka
VÝPOŽIČKA EoD  


Informácia:
Publikáciu možno objednať aj ako e-Knihu prostredníctvom služby EoD: eBook on Demand - e-Kniha na objednávku. Služba Eod logo (eBook on Demand) vyhotoví elektronickú kópiu publikácie a umožňuje aj prevod textu dokumentu do plného textu (OCR). Služba sa zameriava len na publikácie, na ktoré sa už nevzťahuje ochrana v zmysle autorského zákona (publikácia vydaná do r. 1952, pričom copyright sa uplatňuje na všetkých pôvodcov diela, t.j. autora, ilustrátora, prekladateľa a pod.). Za túto službu sa platí podľa medzinárodne platného cenníka (cca EUR 15+). Zvolením možnosti "eod" v sekcii Objednávka vytvoríte objednávku tejto sluzby, do e-mailovej schránky Vám bude doručený potvrdzovací e-mail. Publikácie vydané do roku 1953 možno študovať iba prezenčne.
obrázok nedostupný